Beluchter

Beluchten is simpelweg het inbrengen van zuurstof van de buitenlucht in het water. Het organische leven heeft zuurstof nodig om in een gezond biologisch evenwicht te zijn. In silo's/bassins kan echter heel gemakkelijk een biologisch on balans ontstaan, omdat het water door biologische processen zuurstofarm wordt. Een mechanische beluchting is dan noodzakelijk.

 

Beluchter Het beluchten van water voor in de watersilo's voor de visteelt Het beluchten van water voor in de watersilo's voor de visteelt

Beluchter Beluchter ingezoomd

Een slechte beluchting (dus een laag zuurstofgehalte) veroorzaakt stank van het water, troebel water en vorming van blauwalgen, wat het water zelfs gevaarlijk maakt voor dier en mens. Zonder voldoende circulatie ontstaat er aan het oppervlakte warmer en in de onderlaag tot op de bodem koud, zuurstofarm water. Afwezigheid van voldoende zuurstof in het water veroorzaakt verrotting van het bezinksel, zoals o.a. bladeren op de bodem. Dit verhoogt de voedingstoffen voor het ontstaan van algenvorming.

Download hier onze folder